تشكيل كنفدراسيون سوئيس متشكل از ايالات گوناگون (۱۸۱۵م)

۱۸مارس
پرچم سوئيس

با پیوستن ایالت ژنو به سوئیس در ۱۸ مارس ۱۸۱۵م، این كشور به شكل كنونی درآمد. كشور سوئیس سابقاً به صورت كنفدراسیون اداره می‏شد ولی اكنون حكومت آن فدرالی است. سوئیس متشكل از ۲۵ ایالت یا كانتون است. در قرن پانزدهم میلادی، سوئیس، یكی از كشورهای قدرت‏مند اروپا بود، اما به تدریج قدرت خود را از دست داد. در سال ۱۸۱۵م پس از آن كه ۹ كانتونِ دیگر كه آخرین آن‏ها، ژنو بود، به كنفدراسیون سوئیس پیوستند، كنفرانس پاریس كه پس از شكست ناپلئون، در فرانسه تشكیل شده بود، به سوئیس بی‏طرفی همیشگی اعطا كرد و این كشور تاكنون، حتی در دو جنگ جهانی نیز، بی‏طرفی خود را حفظ كرده است.

Share