روز ملی و استقلال كشور افريقايی "تونس" (1956م)

20 مارس
تونس,پرچم تونس,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

تونس، كوچكترین كشور شمال افریقا است كه در میان كشورهای لیبی والجزایر قرار گرفته ودریای مدیترانه از شمال و شرق، آن را احاطه كرده است. وسعت این كشور، 163/610 كیلومتر مربع و جمعیت آن در حدود 10 میلیون نفر است. پیش بینی می شود كه جمعیت تونس تا سال 2025م بیش از 12 میلیون نفر گردد. قریب به 99% مردم آن، مسلمان بوده و زبان رسمی كشور، عربی است. پایتخت این كشور، بندر تونس است كه در ساحل خلیج تونس در كنار دریای مدیترانه قرار دارد. این بندر، یكی از زیباترین شهرهای شمال افریقاست. از شهرهای مهم آن صفاقس، اریانه و سوسه می باشد. نظام سیاسی تونس جمهوری و واحد پول آن دینار است. تونس تاریخ كهنی دارد و مركز یكی از قدیمی ترین تمدن های جهان به شمار می آید. تونس از نظر اقتصادی در قیاس با سایر كشورهای افریقایى كشور پیشرفته ای محسوب می شود. این كشور كه از قدیم الایام جزئی از امپراتوری وسیع اسلامی به شمار می رفت، در قرن شانزدهم تحتِ سیطره عثمانی درآمد. اما با این حال از نوعی خودمختاری داخلی برخوردار بود. دخالت دول اروپایى در این منطقه از قرن نوزدهم آغاز شد و در اواخر این قرن، تونس تحت الحمایه فرانسه گردید. بعد از جنگ جهانی اول حركت استقلال خواهی تحت رهبری "نهضت دستور" شكل گرفت اما این حركت سركوب شد. بعد از جنگ جهانی دوم، مبارزات مسلحانه مردمی اوج گرفت در 20 مارس 1956 به استقلال این كشور با نظام سلطنتی انجامید. یك سال بعد از آن در ژوئیه، 1957م، حبیب بورقیبه كه نخست وزیری تونس را برعهده داشت، با الغای رژیم سلطنتی و اعلام حكومت جمهوری، مقام ریاست جمهوری را در اختیار گرفت و به مدت 3 دهه، در این سمت باقی ماند.

Share