يورش نظامی امريكا و انگليس به عراق و آغاز جنگ سوم خليج فارس (2003م)

20 مارس
یورش نظامی آمریکا و انگتیس

بعد از یك سال رَجَز خوانی امریكا درباره عراق و تهدید به حمله به این كشور به بهانه تولید و انباشت سلاح های كشتار جمعی و علی رغم اعتراضات سراسری مردم جهان، شیطان بزرگ امریكا به همراه استعمار پیر انگلستان در روز بیست و نهم اسفندماه 1381 ش برابر با بیستم ماه مارس 2003 م به مردم بی دفاع عراق حمله كرده و جنگ تمام عیاری را آغاز كرد. در پی این جنگ خونین، بیش از هزار موشك كروز، هزاران بمب و ده ها هزار گلوله توپ و بمب های خوشه ای بر روی مردم عراق ریخته شد و هزاران نفر از زنان، مردان و كودكان عراقی به خاك و خون غلطیدند. كشتار دوازده هزار نفر از مردم، هم چنین تخریب خانه های مسكونی بی شمار، بیمارستان ها، تاسیسات اقتصادی، فرهنگی، مساجد، مجروح و معلول شدن ده ها هزار نفر و بر جای ماندن آثار زیان بار و خطرناك استفاده از سلاح های الكترومغناطیسی، شیمیایى و سایر سلاح های ممنوعه، از دیگر اثرات این حمله دهشتناك بود. سرانجام پس از سه هفته كشتار و تخریب و آواره كردن تعداد زیادی از ملت عراق توسط ارتش های متجاوزو انگلیس، بر اساس یك توافق میان امریكایى ها و صدام، ارتش عراق در برابر نیروهای اشغال گر تسلیم شد و این كشور در بیستم فروردین 1382 به اشغال كامل نظامیان مهاجم درآمد. اولین اقدام امریكا پس از تسخیر كامل عراق، سرقت نفت این كشور بود و به فاصله یك هفته پس از فروپاشی رژیم صدام، وزارت جنگ امریكا (پنتاگون) به عنوان قیم عراق به انعقاد قراردادهای كلان تحت عنوان بازسازی این كشور با شركت های وابسته به دولت مردان امریكا اقدام كرده و مزدوران خود را برای رهبری عراق در نظر گرفتند. هم چنین پس از سقوط رژیم صدام و ورود مهاجمان به پایتخت، غارت وسیع اموال دولتی و نیز موزه ملی و بزرگ عراق و هزاران قطعه ارزش مند آن با هماهنگی نیروهای اشغال گر صورت گرفت و لطمات جبران ناپذیری به فرهنگ و تمدن گذشته این كشور وارد آمد. در عین حال طی ماه های بعد، از یك طرف مقاومت های مردمی در برابر حضور اشغال گران، شكل گرفت و از سوی دیگر ملت مسلمان عراق، كه از حكومت دیكتاتوری حزب بعث و صدام، نجات یافته بودند، خواهان برپا شدن حكومت اسلامی شد. از طرف دیگر مخالفت افكار عمومی در سراسر جهان نسبت به ادامه اشغال عراق، و پیدا نشدن سلاح های كشتار جمعی در این كشور، باعث شد تا بسیاری از مقامات امریكایی و دیگر كشورها نسبت به مسئله تولید و انباشت این سلاح ها در عراق، اظهار تردید نموده و دولت بریتانیا نیز در اكتبر سال 2004م نسبت به ارائه اطلاعات غلط در آستانه جنگ، به صورت رسمی عذرخواهی نمود.

Share