صوت/ تحول درونی - حجت الاسلام والمسلمین مسعود عالی

«تغییر و تحول بیرونی، مقدمه ای است برای تحول در درون و شروع دیگر. مخصوصا در این زمان نیاز به تغییر و تحول و گردگیری درونی بسیار نیاز است. با تازه شدن و تجدید طبیعت، عبرت بگیریم برای تجدید و گردگیری درون از غبار غفلت...»

گفتگوی حجت الاسلام والمسلمین «مسعود عالی» در برنامه سمت خدا در تاریخ 93.01.10 

Share