اختلاف سنی دختر و پسر در ازدواج

ازدواج در اسلام

يكى از امورى كه لازم است در ازدواج رعايت شود فاصله سنى بين زن و شوهر است. لذا هم سن بودن چندان پسنديده نيست. مطلوب آن است كه مرد بزرگتر از زن باشد و بر همين اساس كوچكتر بودن مرد نيز معمولا زيبنده نيست. حال كه زوجين هم سن نبايد باشند و لازم است مرد برزگتر باشد، به اين نكته هم بايد توجه داشت كه زن و شوهر نبايد خيلى تفاوت سنى داشته باشند. درباره ى ميزان تفاوت سنى مطلوب دقيقا نمى توان مرز معينى را به صورت قطعى بيان نمود ولى بهتر است تفاوت زن و شوهر بيش از پنج سال نباشد. به بيان بهتر نبايد سن مرد بيش از ۵ سال از سن زن بيشتر باشد و تفاوت سنى زيادتر از اين مقدار معمولاً مشكل زاست، زيرا:
- تفاهم و درك متقابل را كاهش مى دهد.
- جذابيت زن براى مرد و بالعكس دچار اشكال مي شود.
- امكان ارضاء يكديگر از نظر جنسى و پاسخ به عواطف متقابل دستخوش عوامل خارج از كنترل شده و به آن آسيب مي رساند.
- مديريت خانه و خانواده دچار مشكلات شناختى و رفتارى و عاطفى و... مى شود.

نکته: البته ناگفته نماند که هم سن بودن و یا بزرگتر بودن دختر گاهی ممکن است در برخی ها مشکل ساز نباشد و آن زمانی است که هر دو طرف پای بند به مسائل اخلاقی و متخلق به اخلاق الهی و سنن نبوی صلی الله علیه و آله و سلم و آموزه های برگرفته از مکتب اهل بیت علیهم السلام باشند.

Share