درگذشت دانشمند گرانقدر "دكتر ابوالحسن شیخ" پدر علم شیمی نوین ایران (۱۳۷۶ش)

۱فروردین
استاد دكتر ابوالحسن شیخ

استاد دكتر ابوالحسن شیخ در سال ۱۲۸۶ ش در تهران در خاندانی مذهبی به دنیا آمد. پدرش مرحوم دكتر محمد شیخ معروف به احیاءُ الملك از نوادگان علامه بزرگوار، شیخ حرّ عاملی صاحب كتاب گرانسنگ وسایل الشیعه متوفی ۱۱۰۴ ق بود. وی پس از اتمام دوره ابتدایی و متوسطه وارد مدرسه صنعتی ایران و آلمان شد و در رشته شیمی و داروسازی به تحصیل ادامه داد. سپس در ۲۰ سالگی به همراه نخستین گروه دانش آموزان ایرانی برای ادامه تحصیل عازم آلمان گردید تا این كه پس از اقامتی هشت ساله موفق شد تا به عنوان اولین ایرانی، دكترای شیمی دریافت كند. دكتر ابوالحسن شیخ سپس به كشور بازگشت و به تدریس همت گماشت. او در مدت ۳۲ سال تدریس، صدها نفر از دانشجویان را در این رشته تربیت نمود و در سال ۱۳۲۲، نقش مهمی در تأسیس دانشكده علوم دانشگاه تهران ایفا كرد. دكتر شیخ در سال ۱۳۳۲ به نمایندگی از سوی آیت اللَّه كاشانی در كنفرانس اسلامی بیت المقدس شركت كرد و در سال ۱۳۶۵ بازنشسته شد. وی همواره به مطالعه كتاب های دینی و عرفانی اشتغال داشت و در تربیت دینی خود و اطرافیان می كوشید و همچنین سالیان بسیار از محضر عرفان و اخلاق بزرگان بهره مند گردید. از این دانشمند برجسته كه به عنوان بنیانگذار و پدر علم نوین شیمی ایران یاد می شود تألیفاتی به جای مانده كه تئوری های شیمی آلی در ۲ جلد و عملیات شیمی آلی در ۲ جلد و... از آن جمله اند. سرانجام این دانشمند گرانمایه در ساعات آغازین سال ۱۳۷۷ ش در نود سالگی چشم از جهان فروبست.

 

Share