تولید وخود کفایی، مورد تأکید اسلام

سید حسین سیدی
اقتصاد مقاومتی

بسم الله الرحمن الرحیم
چنانکه می دانیم مقام معظم رهبری، سال 96 را سال اقتصاد مقاومتی، تولید ــ اشتغال خواندند.
آموزه های دینی ما بر بی نیازی از دیگران تأکید دارد. مولا علی  (علیه السلام)می فرماید: «الْعِزُّ مَعَ‏ الْيَأْس‏[1]عزت در بی نیازی (از دیگران) است.
مطابق این حدیث، اگر ایران اسلامی بخواهد از کشورهای دیگر بی نیاز شده و خودکفا باشد؛ باید اهمیت بیشتری به اقتصاد مقاومتی دهد، و در این میان، توجه به تولید و اشتغال، کشور را از لحاظ اقتصادی بی نیاز می کند.
وقتی کشور در زمینه تولید مطلوب، حرفی برای گفتن داشته باشد؛ طبعا از واردات بی نیاز شده و...
وقتی که اشتغال در کشور به حد مطلوبی برسد، بی تردید مردم، علاوه بر داشتن عزت و سربلندی بیشتر در زندگی، دلگرمی بیشتری به نظام اسلامی پیدا کرده و در راهپیمایی  22بهمن و امثالهم، حضور باشکوه تری خواهند داشت و این یعنی عزت بیشتر کشور در مقابل دشمنان.

پی نوشت:
1ــ تصنيف غرر الحكم و درر الكلم‏، ش‏، ص398.

Share