تصرف سرزمين جامائيكا توسط استعمار اسپانيا (۱۵۰۹م)

۲۲ مارس
جزیره جامائیكا

جزیره جامائیكا كه در دریای كارائیب و در جنوب كوبا در امریكای مركزی واقع شده است، در سال ۱۴۹۴م در جریان دومین سفر اكتشافی كریستف كلمب كشف شد و ۱۵ سال بعد در ۲۲ مارس ۱۵۰۹م به خاطر اهمیت استراتژیك و بازرگانی آن در دریای كارائیب مورد توجه اسپانیا قرار گرفت و توسط نیروهای این كشور اشغال شد. چندین سال بعد، جامائیكا به تصرف انگلستان درآمد و تا قرن هجدهم نیز تحت سلطه كامل انگلیس باقی ماند. در این مدت گروه های بی شماری از كارگران سیاه پوست، در مزارع نیشكر به كار گرفته شدند و اكثر بومیان جزیره از موطن خود، رانده شدند. در قرن نوزدهم، جامائیكا مانند بسیاری دیگر از كشورهای تحت سلطه استعمار، با نهضت های رهایى بخش و جنبش های استقلال طلب مواجه گردید. دگرگونی اوضاع بین المللی در نیمه دوم قرن بیستم به استقلال جامائیكا در ششم اوت ۱۹۶۲ انجامید. با این حال این كشور همچنان عضوی از جامعه مشترك المنافع است كه حكومت آن، فرمانداری كل و تحت ریاست تشریفاتی پادشاه انگلستان می باشد.

Share