آواتار/ بدگمانی، نوعی بیماری فکری و اخلاقی است

تصویر پروفایل

ای کسانی که ایمان آورده اید! از بسیاری از گمانها [ بدگمانی] بپرهیزید ، چرا که بعضی از  گمان ها گناه است و هرگز ( در کار دیگران )  تجسس نکنید. (حجرات آیه 12)

مفهوم شناسی بدگمانی
 بدگمانی، نوعی بیماری فکری و اخلاقی است که به شکل منفی در فرد، کسی یا چیزی ایجاد می شود. فرد بدگمان و  بدبین کسی است که برداشت های ذهنی خود را از دیگران بر وجه زشت و نادرست حمل کند، در حالی که حمل بر وجه شایسته نیز وجود دارد.

ادامه مطلب در  :
بدگمانی، عوامل و پی آمدها/بخش اول
بدگمانی، عوامل و پی آمدها/بخش دوم
بدگمانی، عوامل و پی آمدها/بخش سوم

Share