آشنایی با روش های کنترل اخلاط چهارگانه

مهدی کریمی محقق طب سنتی
آشنایی با روش های کنترل اخلاط چهارگانه

مهدی کریمی محقق طب سنتی معتقد است:
بقاء و سلامت انسان، با نظارت قوه مدبره جسم، در تنظیم چهار ماده سیال «دم، صفرا، سودا و بلغم» ایجاد می شود.
به گفته وی در صورت تضعیف قوه مدبره، با سبک زندگی غلط (عدم تغذیه صحیح، بی توجهی به دستورات دینی، عدم تحرک …)، در اخلاط چهارگانه اختلال و بیماری در جسم به وجود می آورد.

کنترل اخلاط چهارگانه

این محقق طب سنتی ابراز کرد: تدابیر معدی و خونی، از سبقت بی قاعده اخلاط، جلوگیری می کند و در تقویت قوه مدبره مؤثر است که به برخی از این تدابیر اشاره می کنم.

کریمی اضافه کرد: برای رفع غلبه خلط دم بهترین راه کار حجامت، فصد، خنکی های ضد دم، سکنجبین … و برای رفع صفرا علاوه بر حجامت، دفع صفرا از طریق مدر ادرار با سکنجبین های ترش و تغذیه سرد صورت می گیرد.

وی بیان داشت: برای رفع غلبه سودا، منع موارد سودازا با تغذیه گرم و منع مواد سرد و خشک (گوشت گاو، عدس، دخانیات و …) و نیز با دادن مسهلات مانند؛ افتیمون، شربت خاکشیر، ترنجبین ناشتا و صبر زرد انجام می شود.

این محقق طب اسلامی ادامه داد: برای رفع غلبه بلغم مصرف عسل قبل خواب و ناشتا، اسفند، کندر، اسطخودوس، پشت به آفتاب نشستن، کاهش لبنیات، روغن مالی با روغن های گرم انجام می شود و ترشحات حاصل از بلغم را کم می کند.

کریمی اضافه کرد: اما تعریق روش بسیار مناسبی در دفع بلغم است. استفاده از سیستم های خنک کننده محیط، یکی از عوامل افزایش بلغم و نزله های درونی است.

وی گفت: حبس این خلط ها با مصرف آمپول و آنتی بیوتیک ها اشتباه محض است، زیرا این نزله ها باعث فیبروم، کیست، کبد چرب، ضعف بینایی، سینوزیت و … می شوند.

 

منبـــــــع: فصلنامه عسل درمانی شماره ۱۵ بهار۹۵ 

Share