صوت/ (شست وشویى کن و آنگه به خرابات خرام)رجب المرجب - مقام معظم رهبری

کلام دلنشین مقام معظم رهبری درباره ماه رجب المرجب و اهمیت این ماه برای خودسازی و معنویت

توصیه های رهبر انقلاب اسلامی برای استفاده بیشتر از فرصت معنوی ماه رجب (03:10)

 

Share