سیدعلی حسینی خامنه ای

هنر

اهمیت هنر در بیانات رهبری

مؤمن عبرت می گیرد - عبرت گرفتن از حوادث

فیلم شرح حدیث اخلاق - عبرت مومن - رهبر معظم انقلاب

مرگ , یاد مرگ

باهوش ترین مؤمنان - مقام معظم رهبری + فیلم و متن

مقام معظم رهبری

موضوع : ضرورت تربیت فرزندان صالح 
سخنران : امام خامنه ای مد ظله العالی
زمان : 01:33

http://www.ziaossalehin.ir/fa/content/4240

امام صادق(علیه السلام) : هر که جهالت ورزید هلاک شد و هر که با دیده ی بصیرت نگریست و تعقل کرد، هدایت یافت.»کافی، ج۲ص۴۸

استمرار انقلاب عاشورا تحلیلی پیرامون ولایت عهدی امام رضاعلیه السلام

استمرار انقلاب عاشورا تحلیلی پیرامون ولایت عهدی امام رضاعلیه السلام
مشخصات کتاب:
سرشناسه : خامنه ای علی 1318 -