فیلم/شرح حدیثی از امام باقر علیه السلام(یاد مرگ) - مقام معظم رهبری

لیست
  • فیلم/شرح حدیثی از امام باقر علیه السلام(یاد مرگ) - مقام معظم رهبری

بسم الله الرّحمن الرّحیم

الحمدلله ربّ العالمین

فِی الکافِی عَنِ الباقِرِ علیه السلام أَکثِر ذِکرَ الموت (الشافی، صفحه ی ۸۷۶)

یاد مرگ را در ذهن خودت افزایش بده؛ زیاد به فکر مردن باش.

فَإِنَّهُ لَم یُکثِر ذِکرَهُ إِنسانٌ إِلَّا زَهِدَ فِی الدُّنیا

هیچ انسانی نیست که یاد مرگ در او زیاد باشد مگر اینکه نسبت به دنیا بی رغبت می شود.

مشکلات عمده ی ماها به خاطر رغبت در دنیا است؛ این مظاهر زندگی دنیا از مال و ثروت و تجمل و زیبایی ها و قدرت و زور و اعتبار و مانند اینها که همه اش دنیاست، رغبت به این دنیا به این مظاهر دنیوی است که ماها را می لغزاند. البته این جور نیست که این مظاهر دنیا بد باشند؛ نه، «أَلمَالُ وَالبَنُونَ زِینَةُ الْحَیَاةِ الدُّنیَا» هیچ توبیخ نشده کسی برای داشتن مال یا برای داشتن فرزندان و خانواده و از این قبیل؛ آن چیزی که [به ما] ضرر می زند میل افراطی و شدید به این مظاهر است که انسان را در سر دوراهی ها می کشاند به یک سمت غلط؛ آن جایی که انسان باید فداکاری کند نمی کند؛ آن جایی که باید انفاق کند نمی کند. اشکال عمده ی ما انسان های ضعیف در زندگی دنیا همین است دیگر، رغبت زیادی به دنیا، عشق به دنیا، فریفتگی به دنیا. علاج این فریفتگی چیست؟ ذِکرُ الموت، أَکثِر ذِکرَ الموت، إِکثار ذکر موت؛ [اینکه] زیاد انسان به یاد مرگ بیفتد.

Share