شاخصه ای در اقتصاد مقاومتی

نویسنده:محمد خامه یار

این روزها که به پایان سال نزدیک می  شویم، بازار خرید و فروش کالا از رونق بهتری برخوردار است. خرید کالاها، فقط به پوشاک و لباس منحصر نمی شود، بلکه بسیاری از وسایل زندگی دستخوش تغییر و جایگزین کالاهای جدید می شود و حتی گاه مبلمان و تزئین فضای داخلی خانه ها را نیز دربر می گیرد و در این میان استفاده از کالاهای خارجی برای ما مطلوب و غیرقابل مقایسه با نوع داخلی آن جلوه می کند.
باید توجه داشت از شاخصه های موردنظر در مفهوم اقتصاد مقاومتی، مصرف کالاهای داخلی است. دلبستگی به تولید بیگانه آفتی است که ریشه در بی اعتمادی به تولید داخلی دارد و نوعی بیگانه پرستی تلقی می شود.
مفهوم جهاد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی، بسیج همگانی را می طلبد تا هم در تولید و مصرف کالای داخلی سیاست های لازم اعمال و هم امکان رقابت بهتر فراهم شود؛ بویژه این که استفاده از کالاهای داخلی، فرهنگ سازی و از سوی افکار عمومی، تشویق و ترغیب شود.
امروزه متاسفانه گردش اطلاعات و اثرگذاری تبلیغات تاحدی موجب اقبال عمومی به سوی کالاهای خارجی شده است.
تهاجم تبلیغاتی به مصرف گرایی آن هم در زمینه کالاهای وارداتی منجر می شود؛ کالاهایی که گاه به صورت غیرمستقیم و قاچاق به مبادی ورودی کشور راه می یابد و تعادل و توازن تولید داخلی را کاهش می دهد و استفاده از ظرفیت های موجود را در کارآمدی تولید، با ناکامی مواجه می کند.
ما موظفیم برای تحقق اقتصاد مقاومتی و تشویق به تولید و مصرف داخلی و ملی، با برنامه ریزی های دقیق و طراحی های منسجم مبتنی بر اطلاعات صحیح، توانمندی خود را در برابر آرایش کاذب دشمن به منصه ظهور برسانیم و این میسر نمی شود مگر در سایه حمایت از تولیدکنندگان.
 

منبع مقاله : جام جم

Share