تولید و اشتغال

eghtesad-e-mogavemati_rahbari.jpg

رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام نوروزی خود به مناسبت فرارسیدن سال ۱۳۹۶ ضمن اشاره به برخی شادی ها و تلخی های سال گذشته پرداختن به دو موضوع «تولید داخل

rahbari1.jpg

در مدیریت و راهبری یکی از عناصر اصلی و مهم، "تعیین اولویت ها" است.

عدالت توزیعی معارض تولیدگرایی نیست

سیاست های کلی «اقتصاد مقاومتی» از سوی رهبر معظم انقلاب به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد.

عرصه ورود جوانان به اقتصاد مقاومتی

برگزیده بیانات امام خامنه ای درباره اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی

شواهد موجود نشان دهنده ی آن است که تا کنون نسبت به تبیین و تشریح چارچوب اجرایی طرح مقاومت اقتصادی رهبر معظم انقلاب، اقدامات جدی و قابل توجهی معمول نشده است.

اقتصاد مقاومتی

در قسمت اول، بعد از بیان اهمیت و مفهوم راهبردی اقتصاد مقاومتی، به تبیین اقتصاد دانش بنیان پرداخته شد.

rahbari-eghtesad.jpg

قفل بیکاری چند میلیونی با کدام کلید باز می شود؟

rahbari1.jpg

سال ۱۳۹۵ نیز با تمام فرازها و فرودهایش به پایان رسید، پایانی که چندان مناسب ایران و شهروندان ایرانی نبود.