گام دهم: نوشتن سایر اجزای مقاله

مقاله نویسی
مقاله نویسی

گام دهم: نوشتن سایر اجزای مقاله (عنوان، کلمات کلیدی، مشخصات نویسندگان)
هنوز بخش هایی از مقاله ما باقی مانده است. اول از همه باید یک عنوان مناسب برای آن انتخاب کنیم. عنوان بایستی محتوای مقاله را در یک عبارت بیان کنید. عنوان بهتر است که حالت جمله کامل نداشته باشد، بلکه به صورت یک عبارت باشد. مثلا بگوییم “بررسی چگونگی تاثیر اختلافات خانوادگی در میزان کاهش توجه کودکان در سنین ۱۲ تا ۱۵ سال”. عنوان بهتر است که زیاد طولانی نباشد و زیاد هم کوتاه نباشد. عنوان مقاله باید جذاب باشد تا مخاطب با دیدن آن توجهش به مقاله جلب شود. بهتر است که عنوان حالت کلیشه ای نداشته باشد.

بنابراین عنوان مقاله باید محتوای اصلی مقاله را در یک خط بیان کند. بهتر است که عنوان تا حد امکان دقیق باشد. مثلا اگر مقاله ما در مورد تاثیر زلزله بر افت تحصیلی کودکانی هست که در شرایط بعد از زلزله یکی از اعضای خانواده خودشان را از دست داده اند، یک عنوان مناسب می تواند دقیقا همین باشد “تاثیر بررسی آسیب های خانوادگی ناشی از زلزله بر افت تحصیلی کودکان”. نیازی نیست که عنوان خیلی طولانی باشد که خسته کننده باشد. ترجیحا نباید عنوان به شکل یک جمله کامل باشد. مثلا نباید بگوییم “به دنبال بررسی تاثیر بررسی آسیب های خانوادگی ناشی از زلزله بر افت تحصیلی کودکان هستیم” زیرا معمولا فعل و فاعل جمله را می توانیم به راحتی حذف کنیم و با یک عبارت همان مفهوم را برسانیم. البته خیلی وقت ها عنوان به شکل یک سوال می تواند مطرح شود و در این حالت معمولا شکل کامل یک جمله را دارد. عنوان نباید خیلی کوتاه باشد. مثلا یک عنوان نامناسب در مقاله (De & Hsu, 1986) این است “scenario 1”! ایرادش این است که معلوم نیست این مقاله در مورد چیست. و بالاخره اینکه بهتر است از عنوان های کلیشه ای استفاده نکنیم. مثلا “بررسی آسیب های تحصیلی ناشی از زلزله: چالش ها و فرصت ها”! این دیگر بیشتر حالت خبری دارد تا اینکه مناسب مقاله باشد.

DE, P.‎ & HSU, C.‎ 1986.‎ Adaptive information systems control: A reliability-based approach.‎ Journal of Management Information Systems archive, Vol.‎ 3, pp.‎ 33-51.‎
حالا عنوان مقاله خودتان را در زیر بنویسید و سعی کنید که از دوستان یا اساتید خودتان نظرخواهی کنید که آیا این عنوان مناسب است یا نه.
عنوان: ………………………………………………………………………………………………………………
معمولا مجلات از ما می خواهند برای مقاله خودمان بین ۳ تا ۷ کلمه تخصصی را مشخص کنیم که نشانگر محتوای مقاله ما هستند. این کلمات کلیدی برای این هستند که افرادی که بعدا به دنبال یک موضوع خاصی می گردد، بتوانند با جستجوی این کلمات، مقاله ما را پیدا کنند. بهترین کلمات کلیدی آنهایی هستند که ارتباط بیشتری با موضوع مقاله ما داشته باشند. در مثال بالا، کلمات کلیدی می تواند “اختلافات خانوادگی”، “یادگیری کودکان”، “آموزش و پرورش”، “تربیت” و “اختلالات یادگیری” باشد.
برای مقاله خودتان ۳ کلمه کلیدی انتخاب کنید که نشانگر موضوع اصلی مقاله شماست و در زیر بنویسید:
کلمات کلیدی:
……………………………………
……………………………………
……………………………………
و بالاخره اینکه بایستی مشخصات نویسندگان مقاله را به ترتیب مناسب در ابتدای مقاله ذکر کنیم (البته در مرحله ارسال مقاله این را برمی داریم!) ترتیب نویسندگان مقاله مهم است. نویسنده اول معمولا به عنوان فردی که بیشترین سهم را در انجام پژوهش و نگارش مقاله داشته است شناخته می شود. امتیازی که معمولا برای نگارش مقاله در نظر گرفته می شود، بر اساس ترتیب نویسندگان است. خوب بهتر است که از همان ابتدا که یک مقاله را می نویسیم در مورد ترتیب نویسندگان به توافق برسیم. قاعده این است ترتیب نویسندگان بر اساس میزان سهمی ست که آنها در انجام پژوهش و نگارش مقاله دارند. علاوه بر نام و نام خانوادگی، معولا مشخصات سازمان یا دانشگاه مرتبط، آدرس، تلفن و ایمیل ارتباطی را هم ذکر می کنیم.

خوب حالا متن مقاله شما نوشته شده است. قبل از اینکه به مرحله بعدی بروید، مطمئن شوید که تمامی بخش های مقاله خودتان را به صورت کامل نوشته اید و یک نسخه اولیه تکمیل شده از مقاله در اختیار دارید.

Share