نرم افزار/ نگاهی بر زندگی دوازده امام(علیهم السلام) - قسمت مربوط به امام جواد(علیه السلام)

موضوع: 
نرم افزار/ نگاهی بر زندگی دوازده امام(علیهم السلام) - قسمت مربوط به امام جواد(علیه السلام)

مشخصات کتاب:
سرشناسه : علامه حلی، حسن بن یوسف، ۷۲۶ - ۶۴۸ق. اقتباس کننده
عنوان قراردادی : المستجاد من کتاب الارشاد (فارسی)
عنوان و نام پدیدآور : نگاهی بر زندگی دوازده امام (علیهم السلام)/ تالیف علامه حلی؛ ترجمه محمد محمدی اشتهاردی.
وضعیت ویراست : ویرایش ۲
مشخصات نشر : قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۶.
مشخصات ظاهری : ۲۶۴ص.
فروست : جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دفتر انتشارات اسلامی ؛ ۳۴۳
شابک : ۷۵۰۰ریال(جلدزرکوب)؛۵۵۰۰ریال(جلدشمیز) ۹۶۴۴۷۰۱۸۸۷ : ؛ ۱۹۰۰۰ریال(چاپ هفتم) ؛ ۸۰۰۰ ریال(چاپ ششم)
یادداشت : کتاب حاضر برگزیده و خلاصه ای با تغییرات از کتاب "الارشاد فی معرفه حجج الله علی العباد" تالیف شیخ مفید می باشد
یادداشت : چاپ ششم: تابستان :۱۳۸۰.
یادداشت : چاپ هفتم: پاییز ۱۳۸۵.
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس
موضوع : ایمه اثناعشر
موضوع : امامت
شناسه افزوده : مفید، محمدبن محمد، ۴۱۳ - ۳۳۶ق. الارشاد فی معرفه حجج الله علی العباد
شناسه افزوده : محمدی اشتهاردی، محمد، ۱۳۲۳ - ، مترجم
شناسه افزوده : جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دفتر انتشارات اسلامی
رده بندی کنگره : BP36/م ۷الف ۴۰۱۷ ۱۳۷۶
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۵
شماره کتابشناسی ملی : م ۷۷-۵۲۵۰
عناوین اصلی کتاب شامل:
ویژگیهای زندگی امام جواد؛ نمونه هایی از دلایل امامت امام جواد؛ یک نمونه ی دیگر؛ پایان عمر امام جواد؛ فرزندان امام جواد؛ پاورقی

Share