کلیدواژه‌ ای پیام نوروزی ۹۶

eghtesad-e-mogavemati_rahbari.jpg

رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام نوروزی خود به مناسبت فرارسیدن سال ۱۳۹۶ ضمن اشاره به برخی شادی ها و تلخی های سال گذشته پرداختن به دو موضوع «تولید داخلی» و «اشتغال» را به عنوان اولویت های اصلی در مجموعه ی «اقتصاد مقاومتی» مطرح کردند.
در جدول زیر مهم ترین کلیدواژه های پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب براساس بیانات پیشین ایشان بررسی و تبیین شده است.

کلیدواژه های مهم بیانات رهبر انقلاب در پیام نوروزی ۱۳۹۶

کلیدواژه های مهم بیانات رهبر انقلاب در پیام نوروزی ۱۳۹۶

۹۵/۱۲/۳۰

 کلیدواژهعبارت
1عزّت ملّییکی از خطوط اصلی در سیره ی امام و منش امام دمیدن روح عزت ملی در کالبد کشور است... عزت یعنی چه؟ عزت به معنای ساخت مستحکم درونی یک فرد یا یک جامعه است که او را در مقابله ی با دشمن و موانع، دارای اقتدار میکند و بر چالشها غلبه می بخشد. ۹۱/۳/۱۴
2امنیّت ملّیامنیت ملی برای یک ملت، از همه چیز واجب تر است... وقتی که هرج و مرج و ناامنی باشد، هیچ مشکلی از مشکلات مملکت حل نخواهد شد؛ نه اقتصاد مردم، نه فرهنگ مردم، نه مسائل اجتماعی مردم، نه مسائل سیاسی مردم. ۷۸/۴/۲۱
3همّت جوانانهما وقتی به کشور خودمان نگاه می کنیم، می بینیم که چهره ها جوان، لبخندها جوانانه، سرها برافراخته و بازوان و نیروی بدنی، تواناست. هم وقتی فکر جوان بود، میدرخشد؛ هم وقتی جسم جوان بود، کارایی نشان میدهد. ۸۰/۲/۱۲
4حرکات مؤمنانه ما اگر بخواهیم در میدانهای زندگی، آن راه مستقیمی را که اسلام به ما نشان داده با قدرت طی کنیم، احتیاج داریم که رابطه مان را با حضرت باری تعالی  محکم کنیم. این رابطه با دعا، نماز و اجتناب از گناه است. من خدا را شاکرم که می بینم مردم و بخصوص جوانان ما، دلشان به سمت معنویت، خدا، دعا و تضرع متمایل است. ۸۷/۴/۲۶
5مشکلات اقتصادی و معیشتی مردمما امروز دچار مشکلیم، نمی شود مشکلات و گلایه های مردم را نادیده گرفت؛ مسئولین باید جدّی بگیرند. مسئله ی بیکاری، رکود و گرانی مهم است... چه جوری می شود از این مشکلات خارج شد؟ مسئولین باید تلاش کنند. ۹۵/۱۱/۲۷
6آسیب های اجتماعیما مردم را باید عائله ی خودمان بدانیم. ما مسئولین کشوریم دیگر... به مسئله ی آسیب های اجتماعی در سطح کشور جوری نگاه کنیم که اگر این آسیب در داخل خانواده ی خود ما بود، آن جور نگاه می کردیم. ۹۵/۲/۱۱
7تبعیضتبعیض، یعنی به جای ملاحظه ی قابلیتها، استحقاق، خدا و قانون، ملاحظه ی رابطه ها بشود! نتیجه، این بشود که اگر به اهل یک روستا چند میلیون داده شود، زندگی یک روستا متحول می گردد و محروم نمی ماند؛ اما اشخاصی هم پیدا می شوند که میلیونها را صرف خواسته های حقیر و کوچک بکنند! ۷۹/۵/۳
8اقتصاد مقاومتیدر اینکه اقتصاد مقاومتی بهترین راه حلّ مشکلات اقتصادی کشور است شکّی نیست... اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم سازی، محکم سازی پایه های اقتصاد؛ این چنین اقتصادی چه در شرایط تحریم، چه در شرایط غیر تحریم، بارور خواهد بود و به مردم کمک میکند. ۹۳/۱/۱
9تولید داخلیستون فقرات اقتصاد مقاومتی عبارت است از تقویت تولید داخلی؛ اگر این کار تحقّق پیدا کرد و همّتها متوجّه به این مسئله شد، مسائل کار بتدریج حل میشود، کار ارزش پیدا میکند، کارگر ارزش پیدا میکند، اشتغال عمومی میشود، بیکاری که یک معضلی است در جامعه بتدریج کم میشود و از بین میرود. ۹۴/۲/۹
10اشتغالمجموعه ای که برای ایجاد اشتغال در کشور کار می کند، باید مثل اتاق جنگ دوران دفاع مقدس که شب و روز نمی شناخت، کار کند... جوان ما باید بتواند از نیرویش، برای اداره زندگی خود و پیشرفت کشور به معنای حقیقی استفاده کند. ۸۱/۱/۹

 

Share