نرم افزار/ چگونه زیستن: درسهایی از چشمه سار حکمت امام علی علیه السلام به روایت شیعه و سنی

موضوع: 
کتاب چگونه زیستن

چگونه زیستن: درسهایی از چشمه سار حکمت امام علی علیه السلام به روایت شیعه و سنی
مشخصات کتاب:
سرشناسه : اسحاقی، حسین، 1341-
عنوان و نام پدیدآور : چگونه زیستن: درسهایی از چشمه سار حکمت امام علی علیه السلام به روایت شیعه و سنی/ حسین اسحاقی
مشخصات نشر : تهران : مشعر، 1386.
مشخصات ظاهری : 192ص.
شابک : 978964540635
وضعیت فهرست نویسی : فیپا
یادداشت : کتابنامه: ص. 191 - 192.
عنوان دیگر : درسهایی از چشه سار حکمت امام علی علیه السلام به روایت شیعه و سنی .
موضوع : علی بن ابی طالب (ع)، امام اول، 23 قبل از هجرت - 40ق -- اخلاق.
موضوع : علی بن ابی طالب (ع)، امام اول، 23 قبل از هجرت - 40ق -- فضایل.
موضوع : علی بن ابی طالب (ع)، امام اول، 23 قبل از هجرت - 40ق -- کلمات قصار.
رده بندی کنگره : BP37/4/الف46چ8
رده بندی دیویی : 297/951
شماره کتابشناسی ملی : 1130188
ص:1

عناوین اصلی کتاب شامل:
اشاره؛ درآمد؛ فصل اول: اخلاق فردی؛ فصل دوم: اخلاق اجتماعی؛ کتاب نامه؛ پی نوشتها

Share