نرم افزار/ از زبان پدر

موضوع: 
نرم افزار/ از زبان پدر

مشخصات کتاب:
شابک:978-600-7120-31-6
شماره کتابشناسی ملی:3582000
عنوان و نام پدیدآور:از زبان پدر/ مصطفی رضایی.
مشخصات نشر:قم: موسسه بنیاد فرهنگی مهدی موعود(عج)، 1393.
مشخصات ظاهری:47 ص.؛ 19×9/5 س م.
موضوع: محمدبن حسن (عج)، امام دوازدهم، 255ق 
موضوع: نثر فارسی -- قرن 14
رده بندی دیویی:862/8فا8
رده بندی کنگره:1393 4الف2217ض/8345 PIR
سرشناسه:رضایی، مصطفی، 1371 -
وضعیت فهرست نویسی:فیپا
ص: 1
عناوین اصلی کتاب شامل:
اشاره؛ در طول مسیر؛ ضریح

Share