وفات "ابوالقاسم شاطبی" معروف به "امام القُرّاء" عالم و قاری مشهور قرآن كریم(۵۹۰ ق)

۲۸ جمادی الثانی
ابوالقاسم شاطبی_امام القراء

ابوالقاسم قاسم بن فیرة بن ابی القاسم شاطبی در سال ۵۳۸ ق به دنیا آمد. وی علاوه بر قرائت، در تجوید و تفسیر قرآن، حدیث، نحو، لغت و سایر علوم دینی متداول عصر خود از دانشِ خوبی برخوردار بود. او كه از مشاهیر قاریان قرآن به شمار می رفت، به امام القراء، شهرت یافت. شاطبی با وجود آن كه نابینا بود، از هوش و استعداد سرشاری بهره داشت و بسیاری از احادیث را در حافظه ثبت كرده بود. از ابوالقاسم شاطبی آثاری به جای مانده كه از آن میان می توان به قصیده ی شاطبیه، تتمة الحرز و قصیده ی دالیه اشاره كرد.

Share