رحلت "نُعمان بن محمد" از علمای شیعه ‏ی آفریقا(۳۶۳ ق)

۱ رجب
نعمان بن محمد

ابوحنیفه نُعمان بن محمد بن منصور از علما و فقهای مشهور آفریقاست كه در شعر، لغت، تاریخ، فقه، تفسیر و علوم قرآنی، بسیار متبحر بود. وی در ابتدا مذهب مالكی داشت و سپس هدایت یافته، امامی مذهب گردید، به همین جهت به ابوحنیفه ی شیعه شهرت دارد. ابوحنیفه مدتی در دستگاه خلفای فاطمی مصر به قضاوت در آن دیار نشست و به قاضی نُعمان مصری نیز معروف شد. دَعائمُ الاسلام، اختلاف اصول المذاهب و مُختَصرُ الاثار از اوست. وفات نعمان بن محمد در مصر واقع گشت.

Share