رحلت عالم بزرگ و فقیه جلیل "محقق خوانساری" (1099 ق)

1 رجب
محقق خوانساری

آقا حسین بن جمال الدین محمد خوانساری، معروف به محقق خوانساری عالمی عامل، فقیهی كامل، محدثی فاضل، اصولی، رجالی، حكیم و متكلم قرن یازده است. این شخصیت برجسته ی جهان اسلام جامع معقول و منقول بود و به علامه، فَریدُ الدَّهر، استادُ الحُكماءِ و المُتِكلِّمین و مربی الفُقها و المحدثین مشهور است. ایشان در هر یك از دروس معقول و منقول تدریس میكرد، به همین جهت به استاد الكُلِّ فی الكُلّ معروف بود. محقق خوانساری در نوجوانی جهت تحصیل به اصفهان عزیمت نمود و در حلقه ی درس اساتید زمان همچون: میرفندرسكی، علامه محمدتقی مجلسی اول و محقق سبزواری قرار گرفت. وی در اندك زمانی به مقام بالای علمی دست یافت و علمش بر همگان مسلّم گردید. از آن پس به تدریس پرداخت وشاگردان كم نظیری همانند سید نعمت اللَّه جزایری، شیخ جعفر قاضی، ملامیرزا شیروانی و آقاجمال خوانساری (فرزندش) راپرورش داد. همچنین ترجمه ی صحیفه ی سجادیه، الجبر و الاختیار، حاشیه ی الهیات شفا و... از آثار این عالم فرهیخته می باشند. محقق خوانساری سرانجام در هشتاد و دو سالگی در اصفهان به دیدار معبود شتافت و درقبرستان تخت فولاد به خاك سپرده شد. به دستور شاه سلیمانِ صفوی، قُبّه ای عالی بر مرقد او بنا كردند كه زیارتگاه دوستداران می باشد.

 

Share