تصویب قانون اصلاح تقویم در مجلس شورای ملی (1304 ش)

11 فروردین
مجلس شورای ملی,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

در یازدهم فروردین 1304 ش، مجلس شورای ملی، قانونی تصویب نمود كه به موجب آن، در كشور ایران سال رسمی كشور، هجری شمسی، و اول سال، روز اول بهار، و مبدأ تقویم، هجرت رسول اكرم(ص) می باشد. بر این اساس تمام ادارات و مؤسسات دولتی، اقتصادی و مردم موظف شدند به جای ماه های حَمَل، ثور، جوزا، سرطان، اَسَد، سُنبُله، میزان، عَقرب، قوس، جُدَی، دَلوْ و حوت، ماه های جدید را به شرح: فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور، مهر، آبان، آذر، دی، بهمن و اسفند به كار ببرند. شش ماه اول، سی و یك روز، پنج ماه دوم، سی روز و ماه آخر 29 روز و در سال های كبیسه 30 روز شد. این تقویم تا سال 1354 ش در ایران به عنوان تقویم رسمی، جاری بود و بدان عمل می شد. اما در اسفند 1354 ش، تاریخ ایران بر اساس جلوس كورش هخامنشی با نام تاریخ شاهنشاهی به جریان افتاد تا این كه این تقویم مجعول و ضد دینی در پی گسترش موج انقلاب اسلامی، در شهریور 1357، مُلغی شد.

 

Share