تشكیل و آغاز به كارنیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(۱۳۷۰ هجری شمسی)

۱۲ فروردین
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

قانون ادغام نیروهای انتظامی در ابتدا از طرف وزارت كشور و نمایندگان مجلس، به منظور برقراری هرچه بهتر امنیت در داخل كشور و مرزهای جمهوری اسلامی و همچنین جلوگیری از تداخل وظایف، مسؤولیت ها و مأموریت های نیروهای انتظامی كشور مطرح شد. تا اینكه این قانون در ۲۷ تیرماه ۱۳۶۹ هجری شمسی از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و این روز به عنوان روز نیروی انتظامی نام گذاری گردید. طبق این قانون كه در دوم مرداد آن سال به تصویب و تنفیذ شورای نگهبان رسید، وزارت كشور موظف شد در اسرع وقت، نسبت به انجام این مهم اقدام نموده و نیروهای شهربانی، ژاندارمری، كمیته انقلاب اسلامی، پلیس قضایی و حراست وزارتخانه ها را با هم ادغام كرده، نیروی واحدی تشكیل دهد. شش ماه پس از آن، این امر آغاز شد وسرانجام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در دوازدهم فروردین ۱۳۷۰ ه.ش با تأیید مقام معظم رهبری، شكل رسمی و قانونی گرفت. قانون نیروی انتظامی، اهداف این نیرو را كه به اختصار "ناجا" نامیده می شود، استقرار نظم و امنیت، تأمین آسایش عمومی و فردی، نگهبانی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی در چارچوب قانون مصوّب در قلمرو كشور جمهوری اسلامی ایران تعیین نموده است.

 

 

Share