تولد "تیكو براهه" منجم و ریاضی دان شهیر دانماركی (1546م)

1 آوریل
تیکو براهه Tycho Brahe

تیكو براهه منجم دانماركی در 14 دسامبر 1546م در دانمارك به دنیا آمد. وی در حین تحصیل و در حالی كه بیش از 14 سال نداشت، شاهد منظره ای از خورشید گرفتگی شد و به قدری تحت تاثیر این واقعه قرار گرفت كه مصمم شد دانش نجوم را بیاموزد. تیكو براهه مدتی در آلمان به تحصیل اشتغال داشت و پس از مطالعه و تحقیق بسیار، ستاره جدیدی را در 11 نوامبر 1572م كشف كرد و پس از مدتی به شهرت فراوانی رسید. از این رو، دولت دانمارك جزیره كوچك "هون" را جهت تأسیس رصدخانه در اختیار وی قرار داد. او در آنجا، رصدخانه ای بنا كرد و مدت 20 سال با تلاش و جدیت به رصد ستارگان پرداخت. براهه با تكمیل آلات و ادوات رصد و دقت در رصد سیارات و ستارگان، راه را برای اكتشاف یوهان كپلر اخترشناس آلمانی و منجمین دیگر هموار كرد. وی هم چنین تلاش كرد بین نظریه نیكلا كوپرنیك منجم لهستانی مبنی بر ثابت بودن خورشید و چرخش زمین و سایر سیارات به دور آن، با نظریه بطلمیوس كه عكس نظریه كوپرنیك بود توافقی ایجاد كند. او درباره ساختمان جهان، دستگاهی ساخت كه در آن، زمین مركز عالم و به صورت ثابت بود و خورشید به دور آن دوران می كرد، در حالی كه بعدها عكس این مطلب به اثبات رسید. با این حال وی محاسبه هایی از زاویه های ستارگان به عمل آورد كه در آن زمان، بسیار دقیق بودند. تیكو براهه سرانجام در 24 اكتبر 1601م در 55 سالگی درگذشت.

 

Share