عکس نوشت/ صدقه دادن

صدقه دادن

عن ابی عبدالله(علیه السلام) قال، قال رسول الله(صلی الله علیه وآله):
«من واسی الفقیر من ماله و انصف الناس من نفسه فذلک المومن حقا»(کافی ج 2 ص 147)

امام صادق(علیه السلام) از رسول اکرم(صلی الله علیه وآله) حدیث کرده که فرموده است:
«کسی که با مال خود به یاری تهیدستان می رود و با تمام مردم بر اساس انصاف رفتار می کند او مومن حقیقی است.»

توضیح:
مومنان واقعی و پیروان حقیقی مکتب اسلام همه دارائی و اصل وجود خویش را امانت الهی و نعمتی بس بزرگ می شمارند؛ لذا جهت ادای امانت و شکر نعمت همیشه به فکر پائین دستهای جامعه و افراد بی بضاعت هستند. آنان علاوه بر ادای حقوق واجب مالی(خمس و زکات) از اهدای صدقات مستحبی غافل نیستند و با عمل به مضمون آیه شریفه:"و فی اموالهم حق للسائل و المحروم" در پی باز کردن گرهی از کار مظلومان و مستضعفان جامعه اسلامی هستند. در مراودات روزمره نیز پا را از حریم انصاف فراتر ننهاده و منصفانه در پی احقاق حقوق دیگران هستند.

Share