انیمیشن/ مهارت های زندگی - هدیه روز پدر

لیست
  • انیمیشن/ مهارت های زندگی - هدیه روز پدر

انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد .
موضوع این قسمت: تفکر فعال و هوشمندی

Share