روز جهانی كتاب كودک

2 آوریل
کتاب کودک

روز دوم آوریل هر سال، یادآور سال روز تولد هانس كریستین اندرسن، نویسنده مشهور دانماركی است. وی از سال 1835 تا سال 1872م به مدت 37 سال، هر سال قصه ای برای كودكان نگاشت و در ردیف بهترین نویسندگان دانمارك و در شمار بهترین داستان سرایان جهان جای گرفت. از این رو، به منظور ارج نهادن به كوشش های وی در خلق آثار داستانی ارزنده كودكان، این روز (برابر با چهاردهم فروردین) را به عنوان روز جهانی كتاب كودك نام گذاری كرده اند. هرسال یكی از كشورهای عضو به عنوان مسئول برگزاری این مراسم انتخاب می شود و این كشور، پوستر و پیام روز جهانی را تهیه می كند و برای سایر كشورهای عضو ارسال می دارد. جمهوری اسلامی ایران نیز در سال 1992م (1371ش) عهده دار برگزاری این مراسم بوده است.

Share