تولد "ابن طَرّار" محدث و ادیب مسلمان(305 ق)

7 رجب
ابوالفتح معافی بن زکریا بن یحیی

ابوالفتح معافی بن زكریابن یحیى معروف به ابن طَرّار از بزرگان و اساتید علمای شافعی بود و در فقه، ادب، حدیث، نحو و لغت تبحّر داشت. این دانشمند مسلمان، تألیفات متعددی در فقه داشت اما هیچ یك از آن ها به جای نمانده است. از آثار ابن طَرّار كه در زمینه ی ادب از محتوای در خور توجهی برخوردار است می توان به كتاب الجَلیسُ الصالحِ الكافی و الانیسُ النّاصح الشَّافی اشاره كرد. این كتاب كه معروف به الجلیس و الانیس است شامل یكصد جلد می باشد كه برخی از آن ها با ذكر یك حدیث نبوی آغاز شده است و سپس مؤلف به شرح حدیث پرداخته و حكایت ها و قطعه های منظوم مناسب، نقل كرده است. ابن طرار در سال 390 ق در هشتاد وپنج سالگی در بغداد بدرود حیات گفت.

 

Share