الحاق سرزمین پرتغال به استعمار اسپانیا(۱۵۸۰میلادی)

۶ آوریل
پرتغال و استعمار اسپانیا

پرتغال از دیرباز رقیب سرسخت سیاسی و استعماری اسپانیا در قاره های آسیا، افریقا و امریکا به شمار می رفت، اما به علت مهاجرت فراوان اتباع پرتغال به مستعمرات این کشور و نابسامانی اوضاع اقتصادی، پرتغال این کشور به تدریج نفوذ و قدرت سیاسی خود را از دست داد و همین موضوع موجب شد تا اسپانیا، این سرزمین را تصرف کند. پس از این واقعه بسیاری از مستعمرات پرتغال به دست قدرت استعماری هلند افتاد و برخی نیز به تصرف اسپانیا درآمد. اما در سال ۱۶۴۰میلادی، بر اثر قیام مردم پرتغال، این کشور بار دیگر مستقل شد.

 

Share