درگذشت "هارولْدْ لِمْبْ" خاورشناس و مورخ معروف امریكایی (1962م)

9 آوریل
هارولد لمب harold lamb

هارولْدْ لمْبْ، نویسنده، مورخ و خاورشناس امریكایى، در اول سپتامبر 1892م در ایالت نیوجرسی امریكا به دنیا آمد. وی پس از طی تحصیلات دانشگاهی، وارد ارتش شد و چند سالی نیز در جریان جنگ جهانی دوم، در سرویس های جاسوسی محرمانه ارتش فعالیت كرد. هارولد لمب علاوه بر زبان انگلیسی، به زبان های عربی و چینی مسلط بود و با مسافرت به چین، ایران، روسیه و منطقه خاورمیانه، ماه ها در این ممالك به تحقیق و مطالعه تاریخی و ادبی پرداخت. وی به دانشمندان، شاعران و سخن سرایان ایران علاقه فراوان داشت و قسمتی از عمر خود را به مطالعه درباره تاریخ ایران و زندگی نامه شعرا و نویسندگان ایران صرف كرد. او عضو انجمن روابط امریكا و آسیا و اتحادیه نویسندگان امریكایى و عضو انجمن ملی خاورمیانه بود. از هارولد لمب آثار متعددی درباره تاریخ و شخصیت های ایران بر جای مانده كه كورش كبیر، حكیم عمرخیام، زندگی نامه امیر تیمور، چنگیزخان، اسكندر مقدونی و صلیبی ها از آن جمله است. هارولد لمب سرانجام در نهم آوریل 1962م در 70 سالگی درگذشت.

Share