درگذشت "فرانسوا رابْلِه" ادیب و نویسنده برجسته فرانسوی (1553م)

9 آوریل
فرانسوا رابله

فرانسوا رابْلِه، رمان نویس، ادیب و پزشك فرانسوی در 4 فوریه 1494م در این كشور به دنیا آمد. وی تحصیلات خود را در صومعه ای نزدیك زادگاهش انجام داد و پس از آموختن الهیات و حكمت و فلسفه به سِلك روحانیون مذهبی درآمد. این امر بیشتر به سبب شوق او در فراگرفتن علوم ادبی یونان و روم بود تابه سبب تمایلش به علوم مذهبی و الهی. رابله از آن پس مدتی به سیر و سفر و مطالعه و ثبت خاطرات خود پرداخت و با بسیاری از فاضلان و ادیبان بزرگ زمان آشنایى یافت. او هم چنین پس از طی دروس دانشگاهی در رشته پزشكی، به طبابت پرداخت و چندین متن پزشكی را به زبان یونانی با تفسیرهای شخصی منتشر كرد. رابله هم چنین كتاب گارْگانْتوا و سپس رمان بزرگ پانتاگروئل را انتشار داد كه از جانب برخی مقامات علمی و مذهبی به اتهام منافی اخلاق بودن محكوم گردید و باعث شد كه وی مقام و جایگاه روحانیت خود را ازدست دهد. با این حال انتشار جلدهای دوم تا پنجم این اثر، باعث شهرت زیادی برای رابله شد و با ارائه تغییراتی در جلدهای بعد، سعی كرد تا رضایت مقامات مذهبی را جلب نماید. رابله از نظر مورخان، مرد تحول بود و در دوره تحول می زیست. وی از آسایش می گریخت و تشنه تجسس و تبحر بود. همه وقت خود را با شوق و شیفتگی فراوان به آموزش می گذراند. او نمونه كامل عهد رُنِسانس به شمار می آمد كه می كوشید تا فلسفه و معنویات زمان را در پرتو اندیشه های باستانی، نو گرداند. رابله بیش از هر چیز، در شیوه انشاء و به كار بردن قواعد زبان و بر جا نشاندن درست كلمه و تناسب در تركیب كلام، هنرمندی و استادی دارد و در نوشته ها، روح مضحكه آمیز و هزل و مطایبه فصیح و شیوا را با قدرت نویسندگی می آمیزد. وی با خطوط وسیع، چهره های مختلف انسان را به طور مسخره آمیز ترسیم می كند و نهاد آدمی را آن چنان كه هست به خواننده القا می نماید. شگفتی سبك نگارش رابله در آن است كه میان خنده و دانش، رابطه نزدیك برقرار می دارد. درباره او گفته اند كه: رابله وجود بشر را به مسخره می گیرد، وجود خدایان را نیز به مسخره می گیرد، اما این كار را با چنان لطفی انجام می دهد كه نه به بشر لطمه وارد می آوَرد نه به خدایان. فرانسوا رابله سرانجام در 9 آوریل 1553م در 59 سالگی درگذشت.

 

Share