فراخواندن سفرای اروپایی از تهران در پی حوادث دادگاه میكونوس (۱۳۷۶ ش)

۲۲ فروردین
سفرای اروپایی

یك روز پس از اعلام حكم یك دادگاه محلی آلمان علیه مقام های بلندپایه جمهوری اسلامی ایران، دولت های عضو اتحادیه اروپا سفیران خود را از تهران فراخواندند. قاضی این دادگاه كه در محافل خبری به دادگاه میكونوس معروف شد، شدیداً تحت تأثیر صهیونیست ها بود و در یك محاكمه جنجالی و سیاسی، ایران را متهم به دخالت در قتل یك مخالف این كشور در آلمان كرد. در پاسخ به تصمیم اتحادیه اروپا، ایران نیز ضمن رد ادعاهای بی اساس دادگاه آلمانی، سفیران خود را از كشورهای عضو این اتحادیه فرا خواند. ادعایی كه در دادگاه محلی برلن موسوم به میكونوس علیه ایران طرح شد، در واقع بخشی از تهاجم سیاسی مشترك آمریكا و رژیم صهیونیستی بر ضد جمهوری اسلامی ایران بود. به همین علت، دولت ایران، این دادگاه را مردود دانست و پیش بینی كرد كه سفرای اتحادیه اروپا، منفعلانه به ایران باز خواهند گشت. در عمل نیز چنین شد و در حدود ده ماه بعد از صدور حكم دادگاه میكونوس، سفرای اتحادیه اروپا، یكی پس از دیگری به تهران بازگشتند. البته رهبر معظم انقلاب اسلامی طی فرمانی اعلام داشتند كه سفیر آلمان باید دیرتر از همه وارد تهران شود و در نهایت سفیر آلمان نیز، بعد از تمام سفرا با فضاحت تمام به ایران بازگشت.

 

Share