نخستین نبرد مسلمانان با مشركان مكه در صدر اسلام(2 ق)

14 رجب
روزشمار تاریخ

اولین درگیری مسلمانان پس از استقرار در مدینه، به فرماندهی عبداللَّه بن جحش اسدی با كاروان قریش به سرکردگی عمر بن الحضرمی بود كه در این نبرد، عمر بن الحضرمی كشته شد. این جنگ در تاریخ اسلام به "سَریه ی عبداللَّه بن جحش" معروف گشته است.

Share