اشغال اتریش توسط نیروهای متفقین در اواخر جنگ جهانی دوم(۱۹۴۵میلادی)

۱۳ آوریل
اشغال اتریش(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

اتریش پس از جنگ جهانی دوم، کشوری مستقل بود، اما چندی قبل از آغاز جنگ، هیتلر، اتریش را ضمیمه خاک آلمان نمود و سربازان اتریشی نیز به نفع آلمان وارد جنگ شدند. در آوریل ۱۹۴۵میلادی، پس از عقب نشینی آلمان از اتریش و اشغال آن توسط دولت های متفق، اتریش به چهار منطقه تجزیه شد که هر منطقه توسط یکی از دولت های امریکا، شوروی، انگلیس و فرانسه اداره می گردید و ویِن پایتخت اتریش، تحت اداره مشترک چهار دولت قرار داشت. ده سال بعد، در سال ۱۹۵۵م بین چهار کشور اشغال گر و دولت اتریش، قراردادی به امضا رسید که به موجب آن، بی طرفی و استقلال اتریش تضمین شده و نیروهای چهار کشور اشغال کننده، خاک اتریش را تخلیه خواهند کرد. تخلیه نیروهای اشغال گر در سال ۱۹۵۵میلادی پس از ده سال آغاز شد و از آن پس اتریش بی طرفی خود را در مناقشات بین المللی حفظ نمود.

 

Share