تولد "ژاک دو موله" رهبر شوالیه های هیکل

20 آوریل
ژاک دو موله(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

ژاک دو موله بیست و سومین و آخرین رهبر شوالیه های هیکل بود که به جرم بدعت گذاری در دستگاه تفتیش عقاید و به دستور مستقیم پاپ کلمنت پنجم سوزانده شد. ژاک در دهه پنجم قرن 12 میلادی به دنیا آمد و از 20 آوریل سال 1292 رهبری شوالیه های هیکل را بر عهده داشت و تا زمان مرگ ( مارس 1314 ) عهده دار این منصب بود. سربازان مسکین و یاور مسیح و هیکل سلیمان یا به اختصار شوالیه های هیکل گروهی نظامی- مذهبی بودند که وظیفه آنها ابتدا شرکت در جنگ های صلیبی بود، سپس آنها وظیفه خود را محافظت از زائران در سرزمین فلسطین دانستند.

Share