مراسم جشن هزاره حکیم و فیلسوف و دانشمند بزرگ ایران شیخ الرئیس ابوعلی سینا(1333 هجری شمسی)

1 اردیبهشت
شیخ الرئیس ابوعلی سینا,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

 سپهبد زاهدی خطابه افتتاحیه را ایراد نمود. ده ها دانشمند و ایران شناس از چهارگوشه جهان برای شرکت در این جشن گرد آمده بودند. مانند: دکتر رمپیس ایران شناس آلمانی، پروفسور جرج کامرون باستان شناس امریکائی، پروفسور مینورسکی مستشرق انگلیسی، پروفسور برتلس رئیس هیئت دانشمندان شوروی، پروفسور  هانری ماسه و پروفسور ماسینیون از فرانسه، پروفسور محمد شفیع از پاکستان، پروفسور احمد آتش بیک از ترکیه، پروفسور دکتر صلیبا از سوریه، دکتر ناجی الاصیل از عراق و دکتر محمدباقر از پنجاب

 

Share