درگذشت "سیدعبدالعلی علوی" محقق معاصر(1359 ش)

2 اردیبهشت
 سیدعبدالعلی علوی(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

سیدعبدالعلی علوی كه در شعر به "پرتو" تخلص داشت در سال 1281 ش در تهران به دنیا آمد. پس از پایان تحصیلات به دانشسرای عالی رفت و در علوم عقلی كارشناسی گرفت. پرتو علوی در 1300 ش به عراق و از آن جا به مصر سفر كرد و مدت دو سال در دانشگاه الأزهر به تحصیل علوم نقلی پرداخت. او مدتی در اروپا نیز ساكن بود و سپس به ایران مراجعت نمود. پرتو چون با زبان های عربی، آلمانی و انگلیسی آشنایی داشت به عنوان مترجم رسمی وزارت دادگستری انجام وظیفه می كرد. تألیفاتی از پرتو به یادگار مانده است كه: زندگی علی بن ابی طالب، دستور زبان آلمانی و بانگ جرس از جمله آنهاست. سیدعبدالعلی علوی در سال های ملی شدن صنعت نفت به مبارزه علیه شركت های استعماری پیوست و در این راه به زندان افتاد. او در شعر بیشتر به مسائل اجتماعی روزگار خود می پرداخت. سید عبدالعلی علوی سرانجام در دوم اردیبهشت سال 1359 در 79 سالگی درگذشت.

Share