وفات دانشمند كبیر "ابونصر فارابی" معروف به "معلم ثانی" (339 ق)

24 رجب
ابونصر فارابی معروف به "معلم ثانی"(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

محمد بن طرخان، حكیم و فیلسوف شهیر، معروف به ابونصر فارابی، در سال 260 ق در روستایى نزدیك فاراب در خراسان قدیم به دنیا آمد. فارابی از بزرگ ترین دانشمندان اسلامی قرن چهارم هجری بوده و به معلم ثانی، استاد الفلاسفه و مَلِكُ الحُكَما خوانده می شود. وی پس از تحصیل مقدمات در فاراب، به بغداد رفته و زبان عربی، ریاضیات و فنون حكمت را آموخت. فارابی با هوش سرشاری كه داشت، در تحصیل، دقتِ بسیار می ورزید و با وجود عدم بضاعت مالی، به سرعت در علوم پیشرفت كرد. وی همچنین در طب، منطق، موسیقی و زبانشناسی استاد كامل بود. فارابی در اثر تسلط بر زبان های متعدد، كتب یونان قدیم را به عربی ترجمه كرد. آراءُ اهلِ المدینةِ الفاضِله، اِحصاءُالعلوم، القیاس و ده ها اثر دیگر از تالیفات اوست. وی در 79 سالگی در دمشق وفات یافت ودر آن شهر به خاك سپرده شد.

Share