درگذشت "عمربن عبدالعزیز"، خلیفه ی اموی(۱۰۱ ق)

۲۴ رجب
عمر بن عبدالعزیز(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

عمر بن عبدالعزیز را نیكوكار بنی امیه می دانند. وی چون به خلافت رسید، سنت زشتی را كه معاویه در دشنام و لعن علی(ع) رایج كرده بود، پس از ۶۰ سال منسوخ كرد. عمر بن عبدالعزیز لشكریان اسلام را از چپاول ممالك اطراف بازداشت و باغ فدك را به اولاد علی(ع) باز گردانید. مرگ او را بر اثر زهر مروانیان گفته اند.

Share