نشریه الکترونیکی/ گامهای در مسیر خودسازی

نشریه الکترونیکی/ گامهای در مسیر خودسازی

گام هايي در مسير خودسازي

-شناخت معارف عميق دين
-شناخت ساحت هاي وجود آدمي و چشم انداز رشد
-شناخت نفس و اعتقاد به ضرورت تزکيه
- تقويت معنويت
-مهمترين عامل تقويت معنويت، ترک معصيت مي باشد

 

دانلود فایلاندازه
فایل نشریه الکترونیکی/ گامهای در مسیر خودسازی۸.۲۶ مگابایت
Share