كشتار مردم استقلال طلب الجزایر توسط استعمارگران فرانسوی (1961م)

22 آوریل
پرچم الجزایر,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

هم زمان با جنگ جهانی دوم و به ویژه پس از آن مسئله استقلال و رهایى از استعمار فرانسه در كشور الجزایر اوج گرفته بود، قیام مردمی و سراسری الجزایر از سال 1954م آغاز گردید. پس از روی كار آمدن ژنرال دوگل در فرانسه، وی سخن از حق مردم الجزایر در تعیین سرنوشت خود به میان آورد. گرچه به آن امید بود كه بتواند گروه كارگزاران خود را در الجزایر به مسند قدرت بنشاند. اما در این میان تعدادی از نظامیان افراطی فرانسوی با شكل دادن گروهی تحت عنوان سازمان ارتش سری، ایجاد هراس در دل مردم الجزایر و هم چنین فرانسویان محافظه كار را در برنامه كاری خود قرار دادند. تلاش ارتش سری فرانسه كه خواستار ادامه سلطه دولت پاریس بر الجزایر بود، شورشی را در 22 آوریل 1961م رقم زد كه به مرگ 1200 تن از مردم الجزایر انجامید. به دنبال مبارزات پیگیر مردم این كشور و اعطای خودمختاری توسط دوگل رئیس جمهور فرانسه، نیروهای آزادی خواه كه خواستار استقلال كامل الجزایر بودند، به مبارزه خود ادامه دادند تا اینكه استقلال این كشور در سال 1962م اعلام شد. از سوی دیگر نیروهای وابسته به ارتش سرّی كه دست به جنایات متعددی زده و افراد زیادی را به قتل رساندند، پس از ارتكاب این اعمال وحشیانه دستگیر و محاكمه شدند، با این حال پس از چند سال از زندان آزاد گردیدند.

Share