انتخاب اصلح یا صالح؟

موضوع: 
محمدحسن نبوی
انتخابات ,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

از ابتدای سال 92 زمزمه مباحث انتخابات ریاست جمهوری در کشور شروع و هر چه به انتخابات نزدیک تر می شویم، حساسیتها بیش تر می شود. در این دوره از انتخابات، شرایط خاصی به وجود آمده که درک درست آن، می تواند در جهت انتخاب بهتر، به مردم کمک نماید؛ از آنجا که مبلّغان دینی در نگاه بسیاری از مردم از جایگاه ویژه ای برخوردارند، درک شرایط و قضایایِ پیرامون انتخابات، برای آنها ضرورت داشته و می تواند در مسیر راهنمایی مردم از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد.
اکنون که در آستانۀ انتخابات هستیم، گروه های مختلف با سلایق، تفکّرات و گرایشهای گوناگون در برابر هم صف آرائی نموده، و روز به روز این صف آرائیها جدی تر می شود و هواداران احزاب با حسّاسیت بیش تری برای معرفی کاندیدای خود و جلب آراء مردم، تلاش می کنند.
حال با یک نگاه می توان گفت: گروه های فعّال در عرصۀ انتخابات به چند دستۀ فکری تقسیم می شوند:
1. احزاب اصلاح طلب:
گرچه عده ای از این طیف، بعد از گذشت چهار سال از فتنۀ 88 همچنان نتوانسته اند مرز خود را از فتنه جدا کنند؛ اما سران این احزاب سعی دارند در مورد کاندیدایی که تا حدی، کم مسأله باشد، توافق نموده، از تکثّر کاندیداهای خود جلوگیری نمایند تا با تمرکز آراءِ طرفداران، بتوانند شانس پیروزی خود را افزایش دهند.
2. حلقة انحرافی:
طرفداران این گروه می کوشند تا با ایجاد هیجانات اجتماعی و ضرورت سازی، نظام را در پذیرش کاندیدای خود تحت فشار قرار دهند و در صورتی که کاندیدای آنها مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفت، این ظرفیت را به کاندیدای دیگری از طیف خودشان منتقل کنند.
3. احزاب اصول گرا:
احزاب اصول گرا هم به لحاظ جریانات فکری و هم از جهت تعداد کاندیدا از تشتّت بیش تری نسبت به طیفهای دیگر برخوردارند، که در این دوره از انتخابات حقیقتاً می تواند مشکل ساز باشد، مگر اینکه در نهایت بتوانند در مورد یکی از کاندیداها به توافق برسند.
از آنجا که جریانات رقیبِ اصول گرایان به دنبال معرفی بیش از یک کاندیدا نیستند، اگر اصول گرایان همچنان بر احساس تکلیف پافشاری نموده و به نفع دیگری کنار نروند، حتی اگر دو نفر هم از آنها در عرصۀ انتخابات باقی بماند، احتمال پیروزی آنان در انتخابات به شدت کاهش می یابد.

جبهه دشمنان
معارضین نظام و حامیان مستکبر آنان، چند موضوع را در دستور کار قرار داده اند:
1. تشنّج آفرینی:
آنان در آستانۀ انتخابات، سعی دارند فضای حاکم بر کشور را دچار تشنّج کنند تا شرایط را برای مخدوش نشان دادن انتخابات، آماده شود. بسیاری بر این باورند که احتمالاً فتنه در سال 92 قبل از انتخابات است.
2. ایجاد یأس و نا امیدی:
اگر مردم از بهبود وضعیت اقتصادی و رفع مشکلات ناامید گردند، ممکن است حضور گستردۀ آنان در انتخابات، با کاستی مواجه شود که همین امر بهترین دلیل بر اثبات عدم پشتیبانی و دفاع مردم از نظام خواهد بود و مشکلات فراوانی مانند: احتمال جنگ رسمی با ایران، گسترش تحریمها، امید به موفقیت تروریستها در ایران و تقویت آنان و... را به دنبال خواهد داشت.
3. کاهش حضور:
از مواردی که دائماً دشمنان انقلاب به دنبال آن بوده اند، تلاش برای عدم حضور مردم در انتخابات از طریق اعلان رسمی تحریم انتخابات، یا تبلیغ گسترده دربارۀ بی فایده بودن حضور و... بوده است. این امر می تواند مشروعیت نظام را در سطح بین الملل مخدوش ساخته، زمینه را برای مقابله با نظام فراهم سازد.
4. نیروهای خاکستری:
دشمنان اگر احساس کردند شور انتخاباتی در حد بالایی به وجود آمده، در نهایت سعی می کنند نیروهای بی تفاوت و یا مخالف نظام را برای رأی دادن به نامناسب ترین گزینه و یا افراد ناهماهنگ با تفکّرات انقلاب تهییج کنند.

نقش مبلّغان در انتخابات
شایسته است که مبلّغان بزرگوار موارد ذیل را مد نظر قرار دهند:
1. برخلاف خواست دشمنان، همگان را به حضور جدّی در انتخابات ترغیب نموده، فوائد آن را برای مردم تبیین کنند. از جمله فوائد حضور در عرصۀ انتخابات می توان به سرفصلهای ذیل اشاره کرد:
ـ انتخابات عرصۀ تعیین سرنوشت چهار سالۀ کشور است؛
ـ از مواهب نظام اسلامی که برای تحقّق آن خون هزاران شهید تقدیم شده، همین تأثیر مردم در سرنوشت کشور و انتخابات است که قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی، دیکتاتوری محض و حکومت یک هوس پرست بر کل مقدورات کشور بوده و اکنون مردم خود می توانند رئیس جمهور دلخواه را انتخاب کنند. در سالهای گذشته مردم توانسته اند افراد مختلف و جریانهای سیاسی گوناگونی در کشور را به قدرت رسانده و یا از اریکه قدرت به زیر بکشانند؛
ـ به وضوح تأثیر تفکّرات مختلفِ رؤسای جمهور بر روند اجرائی کشور در این سالهای بعد از انقلاب دیده شده که باید توانمندترین افراد برای امور اجرائی کشور انتخاب شوند؛
ـ حضور در انتخابات در سطح بین الملل، تأثیر شگرف داشته و دشمنان را از مرزهای اعتقادی، اقتصادی، جغرافیائی و... عقب می راند؛
ـ و...
2. با حسّاسیّت تمام مردم را از هر گونه تشنّج آفرینی برحذر و به جای آن، رویکرد تبیین، توضیح و آگاه سازی را به مردم توصیه نمایند؛
3. نظام اسلامی با همۀ فراز و نشیبها و حاکمیت سلایق مختلف بر کشور، در طول سالیان بعد از انقلاب موفّقیّتهای چشمگیری داشته که با بیان آنها می توان روحیۀ امید را در بین مردم زنده و آنان را به آینده امیدوار ساخت که نومیدی موجب کاهش حضور مردم در انتخابات خواهد گشت؛
4. ویژگیهای رئیس جمهور مناسب را برای مردم بیان و آنان را به انتخاب اصلح ترغیب کنند؛
5. با توجه به آنکه گروه های اصلاح طلب و حلقۀ انحرافی سعی وافر دارند تا آراء طرفداران خود را بر یک نفر متمرکز کنند، آحاد مردم بایستی ابتداء به انتخاب اصلح ترغیب شوند؛ اما اگر احساس شد، فرد اصلح رأی نمی آورد، بایستی آحاد مردم را به انتخاب فرد صالح ـ که دارای مقبولیت بیش تر است ـ ترغیب کرد نه آنکه با حسّاسیّت بیش از حد، و اصرار بر حمایت از فرد اصلح، موجب تشتّت آراء نیروهای حزب اللهی شوند و نهایتاً فرد ناصالح انتخاب شود.

ویژگیهای رئیس جمهور
با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای> در راستای انتخاب فرد اصلح برای ادارۀ امور اجرایی کشور، ویژگیهای فرد اصلح به صورت اجمالی ارائه می گردد؛ امید آنکه مبلّغان عزیز با تبیین و توضیح این ویژگیها، مردم را در انتخاب خداپسندانه کمک نمایند:
الف) ویژگیهای فردی:
1. تعهّد و توکّل بر ذات اقدس الهی؛
2. تواضع و فروتنی؛
3. سعۀ صدر؛
4. ساده زیستی و پرهیز از اشرافی گری؛
5. نصیحت پذیری؛
6. توانایی اجرای مدیریت کلان (همانند ریاست جمهوری).
ب) ویژگیهای مدیریتی:
1. ولایت پذیری از فقیه حاکم؛
2. دارای برنامه بودن؛
3. داشتن تدبیر؛
4. استفاده از عقل جمعی؛
5. استفاده ار ظرفیتهای نخبگان؛
6. عدالت خواهی؛
7. فساد ستیزی؛
8. قانون گرایی؛
9. انتقادپذیری؛
10. پاسخگو بودن نه طلبکاری.
ج) ویژگیهای بین المللی:
1. قدرت ایستادگی مقابل زیاده خواهان و مستکبران؛
2. توان کاهش حساسیتها در سطح بین الملل.

والسلام
----------------------------------------
منبع: مبلغان، شماره 165.

Share