روز جهانی كتاب و حق تألیف

۲۳ آوریل
روز جهانی کتاب و حق تأليف(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد، یونسكو، طی مصوبه خود در سال ۱۹۹۱م، روز بیست و سوم آوریل هر سال را به عنوان روز جهانی كتاب و حق مؤلّف اعلام كرد. روز جهانی كتاب را نخست، اتحادیه بین المللی ناشران و دولت اسپانیا به بیست و هشتمین اجلاس كنفرانس عمومی یونسكو پیشنهاد كرد. سپس به پیشنهاد فدراسیون روسیه، عنوان حق مؤلف نیز به آن افزوده شد و توسط اعضا به تصویب رسید. دلیل انتخاب بیست و سوم آوریل، ریشه در مراسمی در ناحیه كاتالونیای اسپانیا دارد كه در این روز، فروشندگان كتاب با هر كتابی كه می فروختند، گل سرخی هدیه می كردند. دلیل دیگر، تقارن این روز با تولد یا مرگ برخی از نویسندگان معروف و شخصیت های ادبی جهان از قبیل ویلیام شكسپیر ادیب شهیر انگلیسی و میشل سروانتس نویسنده معروف اسپانیایی و... است. هدف از اختصاص روزی برای بزرگ داشت كتاب و حق مؤلف، جلب توجه سازمان ها و انجمن های دولتی و خصوصی به این آسان ترین و ارزان ترین روش كسب دانش، بیان احساس اندیشه و كهن ترین وسیله ارتباطی معنوی بشر است كه به رغم ظهور و گسترش رسانه های پیشرفته و مدرن، هنوز هم وسیله ای مؤثر، جذاب، قابل دسترسی و جای گزین ناپذیر است و می تواند بزرگ ترین عامل پیشرفت، گسترش دانش و فرهنگ و ایجاد دوستی و تفاهم بین ملت های جهان باشد.

 

 

کلمات کلیدی: 
Share