تولد جارُاللَّه زمخشری خوارزمی عالم نحوی و دانشمند بزرگ مسلمان(۴۶۷ ق)

۲۷ رجب
جارالله زمخشری,ادیب,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

ابوالقاسم محمود بن محمد بن احمد خوارزمی در زَمَخشر به دنیا آمد. وی از بزرگترین علمای اهل سنت بوده و در فقه، حدیث، تفسیر، لغت، بیان، بلاغت و ادبیات عرب، استاد كل و مرجع افاضل بود. او را فخر خوارزم می خواندند و به علت توقف در كنار مسجد الحرام در مكه به جارُاللَّه (همسایه ی خدا) معروف گردید. ده ها اثر از زَمخشری به جا مانده است از جمله: اساسُ البَلاغَه، رُؤوس المَسایل، المُستَقصی، المِنهاج و نوابغُ الكَلِم. مهم ترین اثر زمخشری، الكشّاف فی تفسیر القرآن نام دارد. گویند كه او در ابتدا، طریقت معتزله داشت و در آخر عمر به مذهب تشیع گرایش پیدا كرده است. جارُاللَّه زمخشری سرانجام در سال ۵۳۸ ق در ۷۱ سالگی در خوارزم درگذشت.

 

Share