قتل عام ارامنه آسیای صغیر توسط امپراتوری عثمانی و روز شهدای ارامنه (۱۹۱۵م)

۲۴ آوریل
قتل عام ارامنه(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

مسئله ارامنه از دیرباز یكی از موارد اختلاف میان امپراتوری عثمانی و دولت های اروپایى به شمار می رفت. بعد از پایان جنگ روسیه و عثمانی در اواخر قرن نوزدهم، طرفین تعهداتی را امضا نمودند كه بر اساس آن تأمین امنیت و انجام اصلاحات در ایالات ارمنی نشین، توسط عثمانی صورت گیرد. اما پس از چندی ارامنه با تشكل انجمن هونْ چاك، فعالیت فرهنگی و سپس با تأسیس انجمن داشْ ناك، آموزش و مبارزه نظامی را آغاز كردند. همین زمان بود كه جمع كثیری از ارامنه در سال ۱۸۹۶م به دست دولت عثمانی قتل عام شدند. در میانه جنگ جهانی اول، بار دیگر این مسئله تكرار شد. ماجرا اینگونه بود كه در آوریل ۱۹۱۵م ارامنه به حمایت از تجاوزات روس ها متهم شدند. از این رو جنگ داخلی از سر گرفته شد. در ۲۰ آوریل این سال، ارامنه، شهر "وان" را به تصرف خود درآوردند و حدود یك ماه آن را در اختیار و كنترل خود داشتند. در جریان این درگیری ها چندین هزار تن از ارامنه كشته شدند. از این رو، روز ۲۴ آوریل ۱۹۱۵م به نام روز شهدای ارامنه نامیده شد كه در این روز یاد مقتولین ارمنی را گرامی می دارند.

 

 

Share