رحلت عالم بزرگوار آیت اللَّه "شیخ محمدرضا آل یاسین" (1370 ق)

28 رجب
آیت الله شیخ محمدرضا آل یاسین(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

آیت اللَّه شیخ محمدرضا آل یاسین در سال 1297 ق در خانواده ای عالم پرور در كاظمین به دنیا آمد. پس از فراگیری دروس مقدماتی و سطح در زادگاه خود راهی كربلا گردید و در بیست سالگی به اجتهاد دست یافت. از آن پس به تدریس همت گماشت و پس از ارتحال آیت اللَّه سیدابوالحسن اصفهانی، مرجعیت جمعی از شیعیان را به عهده گرفت. شرح بر عروةُالوثقی و حاشیه بر وسیلةُالنجاة از جمله آثار آیت اللَّه آل یاسین می باشند. درگذشت این فقیه جلیل در 73 سالگی ایشان روی داد.

 

Share