انقلاب میخک در پرتغال (۱۹۷۴م)

۲۵ آوریل
انقلاب میخک در پرتغال(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

انقلاب میخک که نام اصلی آن «انقلاب جمهوری» است در ۲۵آوریل سال ۱۹۷۴ میلادی توسط افسران شورشی جوان در شهر لیسبون پرتغال شروع شد و با پایان دادن به حکومت دیکتاتوری که سالازار بنیانگذار آن بود، باعث به قدرت رسیدن ژنرال اسپینولا در این کشور شد. چون این انقلاب بدون خونریزی و آشوب انجام شد، در تاریخ پرتغال به نام انقلاب دمکراتیک مشهور است و چون مردم از سربازان با گل های میخک استقبال کردند، به انقلاب میخک نیز مشهور شد.

 

کلمات کلیدی: 
Share