انفجار نیروگاه هسته ای چرنوبیل در شوروی (۱۹۸۶م)

۲۶ آوریل
انفجار نیروگاه هسته ای چرنوبیل در شوروی(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

نیروگاه هسته ای چرنوبیل كه در كشور اوكراین قرار دارد، بخش مهمی از برق این كشور را تأمین می كند ظرفیت این نیروگاه ۴ هزار مگاوات بود و به دنبال انفجار واحد اوّل، سه واحد دیگر منفجر شدند و با انفجار آن، مواد خطرناك حاوی امواج رادیواكتیو، در منطقه ای پهناور منتشر شد. شوروی ابتدا، وقوع انفجار در این نیروگاه را تكذیب كرد ولی در پی آشكار شدن ابر هسته ای ناشی از رادیواكتیویته از نیروگاه چرنوبیل، به این انفجار اعتراف و آن را ناشی از نقص فنی اعلام كرد. در گزارش رسمی مقامات شوروی به آژانس بین المللی انرژی هسته ای، علت حادثه، "اشتباه انسانی" یا "توالی عجیبی از اشتباهات" ذكر شد. در نتیجه این نیروگاه را موقتاً تعطیل نمود. ساختن ۴ رآكتور نزدیك به هم در یك مجتمع عملیاتی، اشتباه فاحشی بود. نیروهای كمك اضطراری نیز در محل حادثه حاضر نبودند. جمعیت شهرهای مجاور به سرعت تخلیه نشدند و از همه مهم تر رؤسای سیاسی اوكراین بعد از ۶ روز در محل حاضر شدند. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، اوكراین موافقت كرد كه با كمك مالی دولت های غربی، در جهت توقف كامل فعالیت نیروگاه چرنوبیل، تلاش كند. اما با وجود آن كه این وعده ها به طور كامل تحقق نیافت، اوكراین در دسامبر ۲۰۰۰، نیروگاه هسته ای چرنوبیل را تعطیل كرد. این واقعه در عرصه بین الملل به عنوان شكستی برای شوروی در حوزه توسعه نیروهای هسته ای تلقی گردید و ضربه ای سنگین و زیانبار بر حیثیت این امپراتوری در حال فروپاشی وارد ساخت و محبوبیت و اعتبار گورباچف را خدشه دار نمود. با این حال گورباچف تلاش یك جانبه در كنترل مسابقه تسلیحاتی تداوم بخشید و ارائه امتیازات به امریكا را تا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ادامه داد.

 

Share